Næstved By

5 nyvalgte medlemmer i Andels repræsentantskab – Næstved

I de seneste uger har knap 55.000 andelshavere i Næstved og Kalundborg kommune haft mulighed for at stemme på kandidater til repræsentantskabet i den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel. Valget er nu slut, og 35 kandidater er blevet til 28 ny- og genvalgte repræsentantskabsmedlemmer.

Der var stemmeaktivitet frem til sidste minut før deadline den 22. marts kl.23.59, hvor 16 kandidater fra Næstved Kommune dystede om 11 pladser, og 14 kandidater om 12 pladser i Kalundborg Kommune.

Ved valget i de to kommuner blev der i alt afgivet 6030 stemmer, hvilket svarer til en valgdeltagelse på 11,17 procent.

Bestyrelsesformand Jens Stenbæk glæder sig over en stigende interesse for at engagere sig i Andel og den grønne omstilling samt over de mange andelshavere, som har stemt. I de sidste to valgperioder er det nemlig ikke lykkes at udskrive valg i hverken Næstved eller Kalundborg.

”Vi glæder os først og fremmest over, at flere andelshaverne i Næstved og Kalundborg Kommune har fået øjnene op for Andels repræsentantskab og den indflydelse, man som medlem har på bl.a. den grønne omstilling af vores samfund. Jo mere aktivt vores andelshavere involverer sig, jo stærkere et andelsselskab får vi, så stor tak til de kandidater, som valgte at stille op, og alle de andelshavere, der har stemt.”

Her er de nye medlemmer af repræsentantskabet i Andel:

Næstved:

Nyvalgte medlemmer:

Elmer Jacobsen

Helle Hillers

Jens Due

Michael Lindqvist

Niels True

Genvalgte medlemmer:

Allan Johansen

Henrik Frederiksen

John Vinsbøl

Jørgen Skov Jørgensen

Peder Sass

Søren Skovbæk Jensen

Kommentarer