Næstved By

600 svenske ulke flytter til Susåen

Den hvidfinnede ferskvandsulk skal igen indtage sin plads i økosystemet og fødekæden i Susåen. Derfor henter biologer fra Næstved Kommune torsdag den 10. oktober flere hundrede fisk fra Sverige til Næstved.

 

Hele operation ulk foregår 10. oktober, hvor Næstved Kommunen sammen med Fyns Laksefisk tager til Fylleåen i Skåne og fisker med elfiskeudstyr og strøm. De fangede ulke vil blive målt og talt og derefter fragtet i vandtanke over Øresundsbroen. Vel fremme vil de om aftenen blive udsat på to egnede lokaliteter i Susåen ved Ny Mølle Broved, Lille Aversi.

Ulken vil bidrage til at øge den ellers faldende artsdiversitet på Sjælland. Ulkene skal derudover agere rugemødre for larverne af den udryddelsestruede og beskyttede tykskallede malermusling, der findes i øvre del af Susåen.

Svenske fætre
Allerede sidste år blev de første ulke forsøgsvis sat ud, efter fisken havde været forsvundet fra Danmark i over 60 år. Det gik så godt, at Næstved Kommune nu gentager succesen og udsætter den svenske hvidfinnede ferskvandsulk i fuld skala til Susåens øvre del.

Projektet er en del af Næstved Kommunes Life-projekt om den Tykskallede malermusling, som Byrådet vil have tilbage til Susåen. Den hvidfinnede ferskvandsulk er værtsfisk/rugemødre for muslingens larver, dvs. at muslingerne ikke kan formere sig, hvis fiskene mangler.

Dagen er fastlagt af Næstved Kommune, som sammen med Fyns Laksefisk og de svenske myndigheder, vil foretage indfangning, transport og udsætning i Susåen.

Udsætningstidspunktet ligger endnu ikke fast, men forventes påbegyndt ved Susåen mellem 19.00-21.00 torsdag aften.

Vandkvaliteten i Susåen er forbedret
Den hvidfinnede ferskvandsulk uddøde i Danmark tilbage i 1960’erne på grund af dårlige fysiske forhold og fordi vandkvalitet var forringet af spildevand. Nu er vandkvaliteten og de fysiske forhold blevet så gode i Susåen, at det vurderes, at fiskene igen vil trives fint i åen.

Kommentarer