Næstved By

Bøvlet affaldsgebyr afskaffet

Et flertal i Folketinget har vedtaget at afskaffe det bøvlede og bureaukratiske affaldsadministrationsgebyr for virksomheder allerede nu her pr. 1. januar 2019. Det betyder, at danske virksomheder fremover slipper for at betale det årlige gebyr.

Regeringen og Dansk Folkeparti har sammen med Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti besluttet at afskaffe affaldsadministrationsgebyret for virksomhederne.

 

Fakta:

– Ca. 300.000 virksomheder opkræves et lovpligtigt administrationsgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

– Gebyret finansierer desuden to statslige databaser for kommunale affaldsregulativer og affaldsdata.

– Kommunerne opkræver samlet set ca. 100 mio. kr. årligt via gebyret. Det vurderes, at op til omkring halvdelen af indtægterne fra gebyret går til opkrævning og kommunernes sagsbehandling af virksomheders ansøgning om fritagelse fra gebyret.

– Med L 119 (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder) foretages enkelte ændringer af miljøbeskyttelsesloven § 48, der gør det muligt for ministeren at ophæve gebyret.

Kommentarer