Næstved By

Conoranyt: Advarsel fra Næstved Kommune – hvem åbner din mor døren for?

Foto: Næstved Kommune.

Luk kun den hjemmehjælper eller sundhedsmedarbejder ind, som du venter skal komme.

Er du i tvivl om, hvorvidt den person, som står udenfor døren, skal ind, så sig gerne:

“Jeg skal lige ringe til ældrecentret og høre, hvad der er aftalen her – så lukker jeg dig ind bagefter.”

Ring så på det nummer, du plejer at bruge til hjemmeplejen og spørg.

Baggrunden for at vi skriver dette er, at vi desværre har fået kendskab til, at en person har forsøgt at komme ind til en af vores ældre. Personen udgav sig for at være en læge, som skulle ind og teste hende for corona. Der er ikke sket noget med nogen.
Men vi har alligevel besluttet at dele historien med jer, så vi kan passe på hinanden.

Det er ekstra vigtigt i denne tid, hvor vores dygtige kolleger i ældreplejen løber ekstra stærkt – for selvom nogle af jeres pårørende måske har fået aflyst besøg, så bliver der knoklet på ældreområdet i denne tid.

Tak for jeres indsats, og tak fordi vi kan hjælpe hinanden.

Kilde: Næstved Kommune.

Kommentarer