Næstved By

En god start på året i Møns Bank

Direktør Flemming Jul Jensen. Foto: Møns Bank.

Med en basisdrift på 10,8 mio. kr. og et positivt resultat før skat på 6,2 mio. kr. i 1. kvartal 2020 har Møns Bank fået en god start på året – og er godt rustet til at hjælpe bankens kunder med udfordringerne som følge af Covid-19.

”Vi har i årets 1. kvartal haft et højt aktivitetsniveau, og det kommer til udtryk i resultatet af bankens basisdrift, der blev på 10,8 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kan henføres til ekstraordinære forhold. Vi glæder os over resultatet, der er 3,3 mio. kr. bedre end året før,” udtaler bankens direktør Flemming Jul Jensen og supplerer: ”Resultatforbedringen dækker over en god fremgang i basisindtægter på 5 mio. kr. til i alt 40,3 mio. kr. kombineret med en stigning i omkostningerne med 1,7 mio. kr. til i alt 29,5 mio. kr.”

1. kvartal er præget af en meget tilfredsstillende aktivitet på alle områder i banken, og takterne igennem de senere år med nye kunder og flere opgaver og forretninger er fortsat uændret.

”Med et resultat på 6,2 mio. kr. før skat er banken kommet godt fra start i 2020, og det er glædeligt, at det høje aktivitetsniveau i banken fortsætter. Samtidig har den aktuelle situation med Covid-19 udfordret banken, herunder den omfattende opgave med at drøfte de ekstraordinære forhold med kunderne som følge af den økonomiske nedlukning af aktiviteten i samfundet,” fortsætter Flemming Jul Jensen.

Afviklingen af de daglige opgaver har endvidere været udfordret i forbindelse med, at et højt antal medarbejdere har arbejdet hjemmefra for at nedbringe smitterisikoen. I Møns Bank har 70 % af medarbejderne haft mulighed for at arbejde hjemmefra, og den store fleksibilitet har været en styrke for banken og afvikling af den daglige drift.

“Når jeg ser tilbage på perioden, så er der leveret en imponerende indsats af alle i banken, hvor vi sammen har holdt momentum – og tillige samarbejdet på en helt anderledes måde ved løsning af opgaverne end hidtil,” siger Flemming Jul Jensen og fortsætter: “I begyndelsen havde jeg en forventning om, at det hele ville gå ned i et lavere gear, men sådan er det langt fra gået. Vi er fortsat på et aktivitetsniveau, der har overrasket til den gode side, og det kan mærkes på bankens samlede indtægter, hvor flere forretninger med kunderne har været med til at løfte niveauet for indtægterne.”

Meget tilfredsstillende basisdrift

De samlede omkostninger er steget med 1,7 mio. kr. i 1. kvartal 2020 til i alt 29,5 mio. kr., hvilket er lidt under budget.

Det betyder, at bankens basisdrift i 1. kvartal 2020 kan opgøres til 10,8 mio. kr., hvilket er bedre end bankens budgetforventninger og samtidig 3,3 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

”Med de senere års etablering af nye filialer i Næstved og Vordingborg samt den seneste åbning i Rønnede sidste år, så er der investeret i en styrkelse af organisationen,” siger Flemming Jul Jensen. ”Udviklingen af bankens markedsområde er nu på plads i en geografi, der har stærk sammenhængskraft og passer godt til banken, og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten.”

Bankens basisdrift suppleres med en positiv kursavance på 0,2 mio. kr.

Stigende nedskrivninger som følge af Covid-19

Nedskrivninger på udlån mv. udgør 4,8 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

Periodens nedskrivninger er påvirket af Covid-19 krisen med 6,2 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. udgør et ledelsesmæssigst skøn på de mest udsatte brancher. Behovet for nedskrivninger i forbindelse med krisen vil afhænge helt af varigheden af nedlukningen af specielt Danmark, men også af den globale nedlukning.

Stigende forretningsomfang

Udlånet er kernen i bankens forretningsgrundlag, og efter en årrække med et jævnt stigende udlån, kan det konstateres, at det samlede udlån på 1.532 mio. kr. stort set er på samme niveau efter 1. kvartal sidste år. Siden årets start er udlånet faldet med omkring 30 mio. kr. til 1.532 mio. kr., hvilket primært skyldes indfrielse af byggekreditter.

Det samlede indlån er siden årsskiftet steget med 100 mio. kr., og udgør godt 2.716 mio. kr. Møns Bank har således et særdeles solidt indlån til finansiering af bankens udlånsaktivitet.

Forventningerne til året

”Bankens samlede resultat for 1. kvartal er sammensat af en tilfredsstillende basisdrift på 10,8 mio. kr., kursgevinster på 0,2 mio. kr. samt nedskrivninger på 4,8 mio. kr., og samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi er foran budgettet for årets basisdrift, der er målsat til et niveau på 25-35 mio. kr., som indtil videre fastholdes,” siger Flemming Jul Jensen.

”Forventningerne til årets resultat før skat var oprindelig udmeldt i et niveau på mellem 25-35 mio. kr., og henset til den store usikkerhed omkring behovet for nedskrivninger som følge af Covid-19, er disse forventninger nedjusteret til mellem 10-20 mio. kr. for året som helhed,” slutter Flemming Jul Jensen.

Kommentarer