Næstved By

Fra i dag er der nye retningslinjer på dagtilbudsområde

Foto: Næstved Kommune.

Sådan genåbner daginstitutioner og dagpleje i Næstved Kommune.

– Afstandskravet gælder nu kun blandt forældre samt forældre og personale. Afstandskravet er reduceret til 1 meter.

– Der er ikke længere krav om små grupper, så børnene må nu være sammen med hele deres vuggestuegruppe eller børnehavegruppe, samt deres faste voksne.

– Stuer må gerne slåes sammen i ydertimerne, hvor der er betydeligt færre børn.

– Kvadratmeterkravet er ophævet.

– Vi må gerne være på legepladsen, men med skærpet opmærksomhed fra de voksne, så vi så vidt muligt leger stue/gruppevis.

– Det vil ikke være tilmeldingspligt fra 1. juni, men det er meget vigtigt, at forældre stadigvæk udfylder komme/gå tider på Nembørn.

Det er også besluttet, at vi må holde fællespasning i ferieperioderne, så vi vil have sommerferiepasning som oprindeligt planlagt i lukkeugerne 29, 30 og 31.

GÆLDER STADIGVÆK
– Der er fortsat ekstra opmærksomhed på rengøring, håndvask og hygiejne generelt.

– Forældre skal holde god afstand til personale og hinanden og følge de lokale retningslinjer i de enkelte dagtilbud.

– Der vi fortsat være ekstra bemanding i dagtilbuddene, og der vil være flere voksne frem til udgangen af maj måned, for at sikre, at vi stadigvæk lever op til kravene fra Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på dit barns Nembørn – fx, hvordan den enkelte daginstitution håndterer måltider, madpakker samt aflevering og hentning.

Og så er du selvfølgelig altid meget velkommen til at tage en god snak med pædagogerne i dit barns institution.

Dette glæder også for dagplejen i Næstved kommune

Tak for det gode samarbejde i første fase af genåbningen af Danmark. Næstved Kommune glæder sig til at fortsætte samarbejdet om anden fase.

Kilde: Næstved Kommune.

Kommentarer