Næstved By

Fredningsret i fare – støttearrangement

Kurt Ramskov Laursen Danmarks Naturfredningsforening Næstved.

Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager alene.

Skrevet af Kurt Ramskov Laursen

Da 7 ud af 10 fredninger rejses af DN forventes det at blive et stort tilbageslag for naturen, hvis det gennemføres. Lokalt har DN rejst fredningerne af bl.a. Holmegårds Mose og Fårebakkerne i Mogenstrup.

Læs mere her.

 

Kommentarer