Glumsø

GirlTalk starter samtalegruppe for teenagepiger i Glumsø

Sanne Gylling, leder af projekt EmpowR.

Her i efteråret starter GirlTalk og Næstved Ungdomsskole en samtalegruppe for piger fra 7.-9. klasse i Glumsø. Gruppen, ”EmpowR” mødes ti gange á to timers varighed i et klublokale under Susåskolen afdeling Glumsø.

Ideen er at give pigerne et frirum, hvor de kan tale om ting, der ligger dem på sinde og få redskaber til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv fx præstationspres, konflikter med venner, familie m.m. Pigerne får også mulighed for at danne nye venskaber og erkendelse af, at andre kan have det lige som dem. Gruppen består af 6-8 piger, og alle har tavshedspligt.

Gruppens to ledere hjælper deltagerne med redskaber til at håndtere gode og svære ting. Møderne starter med et fagligt oplæg, og herefter er der øvelser, samtaler og hyggepauser med snacks. Temaerne er selvværd og selvtillid, tanker, følelser, skolen og fremtiden m.m.

– Girltalk har dokumentation for, at pigerne efter et EmPowR-forløb på et halvt år har øget deres psykiske trivsel, styrket deres sociale kompetencer og reduceret selvskadende adfærd, udtaler Sanne Gylling, der er leder af projekt EmpowR til Frivilligcenter Næstveds hjemmeside.

 

Organisationen

GirlTalk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe piger og unge kvinder i alderen 12 til 24 år. GirlTalk ønsker at forebygge mistrivsel, styrke pigernes selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Pigerne har ofte problemer med ensomhed, lavt selvværd, de bekymrer sig meget og mangler selvtillid. Enkelte vælger også kurset for at lære mere om sig selv.

GirlTalk tilbyder også anonym sms- og chatrådgivning samt foredrag. Den anonyme rådgivning har åbent dagligt – du kan se hvornår på girltalk.dk – og her kan kvinderne/pigerne skrive om alt fra kropslige forandringer, problemer med forældre, lavt selvværd og ensomhed til selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser.

Forældre, lærere, pårørende, skoleklasser, virksomheder m.m. kan bestille foredrag, hvor en frivillig fra GirlTalk kommer ud og holder oplæg omkring et ønsket emne i alt fra én time til en hel dag med workshop. Emnet kunne være ”Vejen til voksen”, ”Hvordan valgte du din uddannelse” eller noget helt tredje. Foredragsholderne er fagpersoner eller piger, der fortæller om egne erfaringer med udfordringer. Det kan også være både og.

Ansatte i sekretariat giver supervision til gruppeledere i samtalegrupperne rundt om i landet, de ansætter nye gruppeledere og sørger for god opstart af samtalegrupper.

Jeg kunne måske nok have haft brug for at GirlTalk havde eksisteret, da jeg var ung, men jeg er ikke sikker på at jeg havde haft modet til at melde mig, siger Sanne Gylling, der er en af de ansatte i sekretariatet. Sanne har selv en datter på 14 år og en søn på 16.

Historie

GirlTalk blev oprettet i 2004 af psykologstuderende Anna Bjerre, der som teenager havde problemer med spiseforstyrrelser udsprunget af massiv mobning i skolen. Anna var ude og holde foredrag om at være ung pige. I pausen blev hun nærmest bestormet af unge piger, der havde et problem, de gerne ville tale med hende om. Det gik det op for hende, at der her var et hul i samfundets tilbud til unge piger, og hun startede derfor GirlTalk sammen med tre andre kvinder.

I begyndelsen arbejdede de alle frivilligt, men da Anna blev færdig med sin uddannelse, blev hun ansat som daglig leder. Hun tilbyder samtidig kognitiv terapeut til unge piger med behov.

 

https://girlTalk.dk

Facebook.com/@girltalkdk

GirlTalk har 6.000 anonyme samtaler med piger og unge kvinder på chat og sms om året, 10-12 samtalegrupper (EmpowR), hvor ca. 80 piger/unge kvinder får et intensivt vejledningsforløb over et halvt år og ca. 150 frivillige medlemmer.

Har du spørgsmål om GirlTalk? Vil du booke et foredrag? Har du lyst til at lede en samtalegruppe eller selv deltage i en? Kontakt sanne@girltalk.dk – tlf. 5325 5256 eller tjek www.seriost.dk/empowR ud.

 

Frivilligcenter Næstved har i samarbejde med foreningerne fokus på at udbrede kendskab til områdets forskellige frivillige sociale foreninger. Artiklen om GirlTalk er skrevet af Anne Damsbo, Frivilligcenter Næstved.

 

 

Kommentarer