Holmegård

Holmegaardskolen afd. Toksværd fejrer Skolernes Motionsdag

Foto: www.skoleidraet.dk

199 elever fra Holmegaardskolen afd. Toksværd får en aktiv dag på Skolernes Motionsdag, der er verdens største motionsevent for skolebørn.

Kampen om ”Den gyldne sko” – Løb, leg, motionstime og fællessamling. Det er nogle af de aktiviteter, som eleverne fra Holmegaardskolen afd. Toksværd kommer til at opleve, når der er Skolernes Motionsdag fredag den 11. oktober 2019.

Eleverne lægger ud med opvarmning, som er dans. Så bliver de sendt ud på enten 3 eller 5 km løb. Når de kommer tilbage, bliver distancen markeret for klassen, og så må man løbe igen. Senere åbner vores 1 km rute. I aulaen holdes der hele tiden regnskab med klassernes distance, så alle kan se, hvilken klasse der har flest kilometer tilsammen og i gennemsnit. Kl. 10.30 er der madpakker og herefter motionstime, hvor eleverne selv vælger en fysisk aktivitet. Imens regnes der ud, hvem der har løbet længst både i klasserne og klassevis. Dette bliver præmieret kl. 12.15, hvor dagen afsluttes fælles.

Skolernes Motionsdag er oprindeligt stiftet af Dansk Skoleidræt, og det er 37 år siden, den første udgave fandt sted. Siden er dagen blevet en fast tradition på stort set alle danske skoler. Tal fra 2018 viser, at 96 pct. af skolerne deltager, hvilket svarer til 650.000 elever i landets folke, fri-, privat- og specialskoler. Det gør begivenheden til verdens største motionsevent for skolebørn.
– I Dansk Skoleidræt er vi naturligvis stolte af, at vi har skabt en så fastforankret tradition i det danske samfund. Det viser, hvad stærk frivillighedskraft kan gøre, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfeldt.
Forskning viser, at bevægelse styrker elevernes sundhed, læring og trivsel, og i det lys glæder det også Dansk Skoleidræt, at motionsdagen er så fast en tradition på skolerne.
– På Skolernes Motionsdag mærker eleverne, hvor sjovt det er at bevæge sig – især når man er sammen med andre. Det er en oplevelse af fællesskaber, som både er god på dagen, og som kan tages med videre. Derfor håber vi altid, at en god motionsdag også kan være med til at løfte den daglige bevægelse, siger han.

 

Fakta om Skolernes Motionsdag:
• Skolernes Motionsdag blev stiftet i 1982 som “De Fynske Skolers Motionsløb” af en gruppe idrætslærere i Dansk Skoleidræts daværende amtsudvalg på Fyn.
• Første år deltog mere end 55.000 elever i løbet.
• Begivenheden bredte sig allerede året efter til resten af landet.
• I begyndelsen var det udelukkende en dag med løb, men motionsaktiviteterne udviklede sig rundt om på skolerne, og i 1993 blev dagen omdøbt til “Skolernes Motionsdag”.
• Helt nye tal viser, at 96 procent af Danmarks folke-, fri-, privat- og specialskoler deltager i Skolernes Motionsdag med knap 650.000 aktive elever. Derudover deltager bl.a. et antal daginstitutioner og efterskoler.
• Skolernes Motionsdag finder sted under overskriften “Glæde, bevægelse og fællesskab”.
• Skolernes Motionsdag er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden. Målet med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Om Dansk Skoleidræt
Dansk Skoleidræt er en landsdækkende, non-profit idrætsorganisation, der arbejder for at fremme bevægelse i skolen. Siden 1946 har Dansk Skoleidræt sat idræt på skolens dagsorden. En del af organisationens aktiviteter finder sted i de 15 lokale kredse, som arrangerer stævner, turneringer, træf og andre arrangementer, skolerne kan deltage i.

Læs mere på: www.skoleidraet.dk

 

Kommentarer