Næstved By

Næstved Erhverv står til din rådighed

Covid-19 fylder naturligvis alt hos os alle i disse dage, og det kan ikke undgås at få konsekvenser for alle virksomheder. Hos Næstved Erhverv er vi stadig klar til at støtte vores virksomheder i denne tid, så tøv ikke med at kontakte os med stort som småt – skriv en mail eller ring på 5588 5544, eller kontakt os på Facebook. Vi holder fysisk lukket, men vi er klar til at hjælpe alt hvad vi kan online!’

Hjælpetiltag og initiativer

Hvordan skal virksomheder forholde sig til COVID-19? Situationen udvikler sig konstant, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe virksomheder igennem krisen også. Her kan du se en oversigt over regeringens gennemførte hjælpetiltag. Og vi har på bedste vis forsøgt at samle de vigtigeste tråde her:

Lønkompensation

Den 15. marts indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, der giver virksomheder forbedrede muligheder – Se spørgsmål og svar om lønkompensationsaftalen hos virksomhedsguiden her. Her kan du også se, hvad det kræver at få lønkompensation. Ordningen er for virksomheder med én ansat eller mere. Ansøgninger åbner efter planen midt i uge 13.

  • Du kan søge om lønrefusion på virk.dk her
  • Læs mere om aftalen hos beskæftigelsesministeriet her


Arbejdsfordeling

Der er kommet mere fleksible regler i forbindelse med Covid-19 omkring arbejdsfordeling. Det har blandt andet medført, at der kan anmeldes arbejdsfordeling fra dag 1 og ikke efter en uge, som det har været hidtil. Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Læs mere hos DI her. Næstved Erhverv er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, det afhænger af overenskomstaftaler på jeres områder. Kontakt os her med spørgsmål.


Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige

– Der gives refusion fra dag ét til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag når medarbejderen er syg af Covid-19 eller i karantæne. Læs mere her.


Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms – også for SMV’er

Regeringen har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne – Konkret ved at sammenlægge to afgiftsperioder, så man stadig kan indberette til de normale frister og fx få udbetalt negativ moms. Men man kan derimod vente med at betale, så det svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Læs mere hos SKAT her.


Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer

Kompensationsordningen til arrangører af større arrangementer løber i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. mere om hvad du kan få kompensation for, hvordan du søger, hvordan du forholder dig til honorar, og om du skal sælge billetter fra april og frem her.

 

Covid-19 og dine medarbejdere

Hvad gør du, hvis dine medarbejdere bliver ramt? Find information om, hvordan du skal forholde dig her.


Påvirket handel?

Få svar på, hvad du som køber eller sælger skal gøre, hvis din handel er påvirket af Covid-19. Selv om man i Danmark på nuværende tidspunkt ikke er nødsaget til at lukke produktionsfaciliteter eller detailhandel for at undgå spredning af coronavirus, vil dansk produktion og handel sandsynligvis blive påvirket af covid-19. Det betyder, at varer muligvis ikke vil nå frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket kan påvirke virksomheders værdikæde. Det er bl.a. vigtigt, at du sætter dig ind i de kontraktlige forpligtelser, som du har indgået, eller er ved at indgå, og orienterer dig i bestemmelserne om misligholdelse – særligt bestemmelserne om force majeure.


Restriktioner på indrejse: Hvad betyder det for min virksomhed?

For at forebygge spredning af coronavirus/covid-19 blev de danske grænser lukket fra lørdag den 14. marts kl 12. Lukningen gælder frem til 13. april 2020. Hvad betyder det for din virksomhed i forhold til import og eksport? Læs mere her.

Se PDF med regeringens samlede tiltag indtil videre her.

Status og tiltag regeringen allerede har taget i brug

Et udpluk:

– Alle kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. er lukkede
– Forsamlingsforbud – Der er forbud mod større forsamlinger på mere end 10 mennesker
– Den kontracykliske kapitalbuffer frigives – bankerne og institutterne får mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån

Lokale tiltag

Holder 100 – Din Digitale partner vil gerne hjælpe alle virksomheder i Næstved  med digitalisering under Covid-19-krisen. Derfor har de etableret en digitaliseringsgruppe, som alle virksomheder i Næstved kan melde sig ind i for råd og vejledning. Gruppen har til formål at dele erfaringer lokalt så vi sammen kommer over Covid-19-udfordringerne.

Nyttige links

Vi har samlet de vigtigste kilder til information om Covid-19 til virksomheder:

  • På virksomhedsguiden.dk kan du løbende orientere dig om, hvordan virksomheder skal forholde sig til Covid-19. Her kan du også løbende følge med i påbud og anbefalinger, hvordan virksomheder er juridisk stillede og hvilke muligheder der eventuelt besluttes for hjælp til virksomheder, økonomisk kompensation mv.
  • Næstved kommune har samlet en række spørgsmål og svar til virksomheder
  • Dansk Erhverv har lavet en guide til virksomheder om Convid-19. Tilsvarende har DI.
  • Den fælles myndighedsside om Covid-19 finder du her
  • Læs mere om de enkelte hjælpe-initiativer på finansministeriets hjemmeside under nyheder på www.finansministeriet.dk 

Status på Covid-19 og den løbende udvikling kan følges på disse kanaler:


Hotlines

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til Covid-19 er der oprettet en særlig Hotline. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Kontakt Hotlinen på 72 200 034. Hotlinen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.

  • Du kan også kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.
  • Myndighedernes fælles hotline er telefon 7020 0233.
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også en hotline for virksomheder i hverdagene fra 8:00-16:00 på tlf. 72 200 350.

Arrangementer hos Næstved Erhverv er aflyst

Alle vores arrangementer er som udgangspunkt aflyst, men vi arbejder på at løse en del af dem virtuelt. Følg med på vores arrangementsside. Indtil videre til og med fredag d. 27. marts 2020.

 

Kilde: Næstved Erhverv

Kommentarer