Fodby

Nu kan Fodby Forsamlingshus redde liv

Nu kan forsamlingshuset i boligområdet på Søndervej i Næstved være med til at redde liv. Forsamlingshusets nye hjertestarter, der er doneret af TrygFonden, er placeret på gavlen mod parkeringspladsen ved Fodby Forsamlingshus på adressen Søndervej 5, hvor den er tilgængelig hele døgnet.

Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død. Derfor har Fodby Forsamlingshus i Næstved fået hængt en hjertestarter op i deres område. Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er placeret på gavlen mod parkeringspladsen ved forsamlingshuset på Søndervej 5. Den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

Nye tal viser, at 5.400 personer falder om med hjertestop uden for hospital i Danmark hvert år. Det svarer til 15 personer om dagen. I 2018 trådte vidner til med livreddende førstehjælp i 77 pct. af tilfældene, og det lykkedes at genoplive hele 813 mennesker svarende til 16 pct.

 

En hurtig indsats er altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund der går, falder chancen for at overleve. Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulancen ankommer, er der 11 pct. chance for at overleve. Yder en lægmand livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 16 pct. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 pct. (nogle studier peger ovenikøbet på over 70 pct.) overleve.

Derfor har forsamlingshuset i Næstved med ca. 2500 gæster om året søgt om og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden. Med hjertestarteren er fulgt et kursus, hvor 8 personer er blevet uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter.

– Vi er meget glade for, at Fodby Forsamlingshus har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op og lære livreddende førstehjælp. Vi ved, at den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet, og jo flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt om i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude, og en person pludselig falder om med hjertestop. Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser, og fortsætter:

 

– De seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at 9,3 pct. af dem, der i 2018 faldt om med hjertestop uden for hospital, fik stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst. Det er meget positivt, men vi vil gerne have hjertestarterne i brug i endnu flere tilfælde. Man skal ikke være nervøs for at tage en hjertestarter i brug, for man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om. Det er vigtigt at huske på.

 

Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre

TrygFonden har siden 2002 arbejdet målrettet for, at flere danskere træder til ved hjertestop uden for hospital. Det er bl.a. sket ved at støtte en lang række førstehjælpskurser og ved at støtte forskning på akutområdet, men også ved hele tiden at gentage budskabet om, at ”alle kan træde til, ingen kan gøre noget forkert. Ved et hjertestop er personen død, og det eneste forkerte er ikke at gøre noget”. Det vigtigste parameter i forhold til at sikre en persons overlevelse ved akut hjertestop er, at personen får hurtig hjælp – og her kan alle træde til og gøre en forskel.

 

Når en hjertestarter tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren. Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug – heller ikke selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

Flere liv kan reddes

Hvis flere hjertestartere tages i brug, når der sker et hjertestop uden for hospital, vil flere liv kunne reddes. Derfor stiller TrygFonden hvert år cirka 100 hjertestartere til rådighed via en fadderordning. Hver hjertestarter stilles til rådighed i tre år, og med donationen følger et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Med hjertestarteren følger desuden et varmeskab, så hjertestarteren kan hænge udenfor – døgnet rundt, året rundt. Efter tre år overdrages installation og ansvar til fadder.

Se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på www.hjertestarter.dk eller via appen ”TrygFonden Hjertestart”, som kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android. Her kan man også lære mere om hjertelungeredning og brugen af hjertestarter, og så kan man få relevant information om køb og ophængning af hjertestartere, samt hvordan man registrerer sin hjertestarter på hjertestarter.dk.

Hvert minut er vigtigt, når et menneske falder om med hjertestop. Du gør en stor forskel ved at træde til – og du kan ikke gøre noget forkert!

 

Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Når 1-1-2 er alarmeret, og der er konstateret et formodet hjertestop, hentes en hjertestarter hurtigst muligt. Herefter gør du følgende:

  • Åben og tænd hjertestarteren. En stemme vil guide dig igennem hele forløbet.
  • Fjern tøjet fra personens overkrop og placér hjertestarterens to elektroder på brystet (som anvist på elektroderne).
  • Hjertestarteren vil fortælle dig, om du må røre ved personen, mens hjertestarteren analyserer personens tilstand.
  • Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på hjertestarteren.
  • Det kan være nødvendigt med flere stød.
  • Lyt altid til hjertestarterens anvisninger.
  • Ved 1-1-2 opkald, lyt altid til det sundhedsfaglige personales vejledning.
  • Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og afvent ambulancen.

 

Fakta om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

 

 

 


 

Kommentarer