Næstved By

Penge til lokale initiativer

Stege er kendt for sine tirsdagsmarkeder, og nu kan handelsstanden også gøre mere ud af Æblernes Dag, Sildemarked m.m. via en ny Soundbox, man har fået tilskud til. Foto: Richard Clark, Stege

Møns Banks Jubilæumsfond har netop uddelt legater

Selv om generalforsamlingen i Møns Bank i år afvikles under mindre forhold pga. Coronakrisen, har Jubilæumsfonden holdt fast i sin årlige tradition med at uddele legater til lokale formål. Og det er endda blevet til flere penge end tidligere, da fonden nu også er under afvikling og uddeler af formuen.

Formand for fonden Peter Ole Sørensen uddyber: 

”Renteniveauet har nu igennem flere år ligget sådan, at vi ikke får en tilvækst i fondens midler, der kan bruges til udlodning. Vi har derfor ansøgt Civilstyrelsen og fået godkendt en opløsning af Jubilæumsfonden. Fondens grundkapital på ca. 475.000 kr. bliver derfor uddelt over de næste 3 år, startende med i år, hvor vi har valgt at udbetale 56.000 kr. til 7 legatmodtagere. Beløbet vil således blive væsentligt højere de næste år.”

Jubilæumsfonden har modtaget i alt 39 ansøgninger og har udvalgt følgende legatmodtagere:

Stine Winther Johansen, ung scenekunstner og projektleder, modtager 10.000 kr. til et ophold som projektelev på Rødkilde Højskole.

Askov Ridecenter modtager 9.000 kr. til præmier til et stort ridestævne den 3. maj for børn med udviklingsforstyrrelser og handicaps.

Rønnede Golfklub modtager 4.500 kr. til udstyr til klubbens juniorafdeling.

KOL-sangkoret på Vordingborg Musikskole får 6.500 kr. til nye højskolesangbøger.

Møns Handelsstandsforening modtager 8.000 kr. til en ny Soundbox.

Folkeskovens Frivilliglaug i Tappernøje får 10.000 kr. til en træbro. 

Foreningen Historiske Planter, som driver middelalderhaven i Stege, modtager 8.000 kr. til formidlingsmateriale.

Møns Banks Jubilæumsfond støtter kulturelle formål samt ungdoms- og foreningsarbejde i de områder, hvor Møns Bank arbejder. Bestyrelsen består foruden af Peter Ole Sørensen også af Brit Hindborg Skovgaard og Pia Dahl.

Det er i øvrigt 43. gang, der bliver uddelt legater fra fonden.

Kommentarer