Næstved By

Politiet holder løbende øje i relation til ny lovgivning

I forbindelse med den nye lovgivning, som er vedtaget for at mindske smitten med Coronavirus, forsøger politiet løbende at føre tilsyn med alle dele af vores politikreds.
Således var politiet også i går på tilsyn mange steder. Der er flere ting, politiet ser på.
Bl.a. holder politiet øje med, at man ikke samles mere end 10 personer i det offentlige rum, men der ses også på, om butikkerne lever op til de regler, der gælder for ophold og færden i butikker.
Et af de vigtigste råd fra myndighederne er, at man skal holde afstand til hinanden.
I den forbindelse har politiet været rundt forskellige steder for at sætte informationsplakater op eller videregive dem til borgere,
som selv kan sætte dem op relevante steder.

Kommentarer