Næstved By

Travlhed i Røde Korsbutikken

Anders Ladekarl hilser på butiksleder Inge-Merete Blücher (tv.) og butiksudvalgsmedlem Tina Hansen i afdelingen for glas og køkkenting. Foto: Røde Kors Næstved.

Røde Korsbutikken i Næstved er kommet godt i gang efter coronanedlukningen i årets første måneder, og man lagde for med et rekordsalg i de første dage efter åbningen.

Kunderne måtte stå i kø den første uge efter at komme ind i forretningen , og interessen for at handle i butikken er fortsat.
Det er en genstart af butikken, som man har lagt mærke til på Røde Kors’ landskontor, og det fik Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl til at lægge vejen forbi butikken i Næstveds gågade for at takke medarbejderne for deres indsats med at få butikken genåbnet.
Desværre kunne han på grund af corona-restriktionerne kun hilse på de frivillige der havde vagt den pågældende dag, men han havde lidt mundgodt med til alle de frivillige, der havde arbejdet på at holde butikken i fin stand, mens den var nedlukket.
Anders Ladekarl besøgte også andre butikker, der havde haft en lignende genstart efter corona-nedlukningen.

Dette er en foreningsnyhed indsendt af palle lorentzen fra palle lorentzen. Du kan også indsende nyheder under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer