Næstved By

Vandværker skal testes efter fund af pesticid

Efter fund af ny pesticid, har miljøministeren bedt landets vandværker teste for den muligt sundhedsskadelige pesticid.

 

Samtlige landets kommuner herunder Næstved, skal teste vandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre, der tidligere har været anvendt i landbruget og maling.

Pesticidet har været anvendt i perioden 1986 – 2000 i produktion af  løg, kartofler, ærter og hvede i landbruget og i træ og bundmaling.

Stoffet har ikke før været på vandværkernes liste over stoffer de tester for, men ministeren vil sikre at pesticidet ikke ender hos forbrugerne.

 

 

Kommentarer